Czy jest możliwe stworzenie człowieka - tak bardzo skomplikowanej biologicznej materii bez udziału stwórcy?
Czy prawdopodobne jest, że bez udziału "siły wyższej" powstałby nasz świat? Wszystko to stworzył Bóg, który jest w niebie - który stworzył mnie i Ciebie na własne podobieństwo - stworzył mnie i Ciebie człowiekiem - kobietą i mężczyzną.
Bóg nas kocha - Ciebie kocha i mnie kocha.
Jest jednak ktoś jeszcze - szatan - czyli anioł, który widząc jaką miłośćią Bóg obdarzył człowieka nie mógł pogodzić się z tym, że ma mu służyć - jak można służyć istocie, która jest niższa od nas? Przez sytuację w raju szatan popsuł relację między człowiekiem a Bogiem. Ta relacja od tego czasu jest nacechowana brakiem zaufania, wstydem, zazdrością, pychą i wątpliwościami (i z tego rodzi się grzech).
Jeżeli nie czujemy się kochani to znaczy, że trwamy w grzechu - który nas oddziela od Boga.
Grzechem nazywamy sytuację gdy złamiemy prawo Boże, któe Bóg dał Mojżeszowi na góze Synaj.
Postaram się to niedługo wytłumaczyć ale nie wiem czy dam radę
Grzechem może być nieprzebaczenia, nieczystość, nie
Niepojęta łaska może zmienić nas dokładnie.

Jezus uwolnił nas od śmierci, grzechu i szatana.

Jak doświadczyć miłość Bożej?

Doświadczenie Bożej miłości jest czymś czego nie można zapomnieć
Jest to sytuacja gdy nic innego nie ma znaczenia - stan umysłu i ciała, który mógłby trwać wiecznie.

Skorzystaj z sakramentu pokuty i pojednania.
Jest to pierwsza furtka do doświadczenia miłości Bożej.

Uwielbiaj Boga we wszystkich sytuacjach swojego życia, wychwalaj i proś o doświadczenie jego miłości.

Stań w pokorze z Jezusem

Zakres czynności jest zdecydowanie większy ale pozostańmy na tym.

Czy podoba Wam się ta strona?

Na takie cnoty nie ma prawa.

Poznajcie prawdę a prawda Was wyzwoli - Jezus Chrystus